SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Kassör/Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20
Vice ordförande Tollaransvarig Frida Eklund 072-7061696
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Suppleant 2 Adj. webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Suppleant 1 Albin Johansson Suppleant 4 Malin Gustafsson 070-355 76 49 Suppleant 3 Adj. spanielansvarig Linda Orregård Ledamot Leif Öström Ledamot Torbjörn
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52