SSRK Skellefteå/I.Björne
SSRK SKELLEFTEÅ
På den här sidan hittar du våra styrelseprotokoll där du kan informera dig om vilka beslut som styrelsen tagit samt vad vi har för planer för framtiden.
PROTOKOLL 2024 ÅRSMÖTE 2024
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
SSRK SKELLEFTEÅ
På den här sidan hittar du våra styrelseprotokoll där du kan informera dig om vilka beslut som styrelsen tagit.
PROTOKOLL 2024 ÅRSMÖTE 240221