SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspår- ekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs. Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, såväl spaniel- som retrieverraser. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över landet.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Provperiod: 1 maj - 31 oktober (om det är snöfritt). Anmälan enligt nedanstående. När vi fått din anmälan och betalning hör vi av oss och bestämmer om lämplig provdag. Anmälan via mail till Gunhild, gunhild.bj501@gmail.com Uppge hundens namn reg.nummer vilken klass du ska gå i ditt namn, din adress, tel.nr och e-post. Provavgift 450 :-, alla klasser, betalas till bg 5630 - 7226 Anmälan utan åtföljande betalning beaktas ej. Skicka kvitto på din inbetalning tillsammans med din anmälan . Begär läskvitto på din anmälan för att få den bekräftad! Vi tar bara emot anmälningar fram till den 15/9 varje år, för att kunna hinna med alla som vill gå prov. Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Uppge ditt medlemsnummer i anmälan. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare. Om du inte inom några veckor fått meddelande om “provtid” har vi inte haft möjlighet att ordna prov för din hund. Hör då av dig med uppgift om kontonummer så får du pengarna tillbaka.
Resultatredovisning VILTSPÅR Information
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
SSRK SKELLEFTEÅ
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Provperiod: 1 maj - 31 oktober (om det är snöfritt). Anmälan enligt nedanstående. När vi fått din anmälan och betalning hör vi av oss och bestämmer om lämplig provdag. Anmälan via mail till Gunhild, gunhild.bj501@gmail.com Uppge hundens namn reg.nummer vilken klass du ska gå i ditt namn, din adress, tel.nr och e-post. Provavgift 450 :-, alla klasser, betalas till bg 5630 - 7226 Anmälan utan åtföljande betalning beaktas ej. Skicka kvitto på din inbetalning tillsammans med din anmälan . Begär läskvitto på din anmälan för att få den bekräftad! Vi tar bara emot anmälningar fram till den 15/9 varje år, för att kunna hinna med alla som vill gå prov. Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Uppge ditt medlemsnummer i anmälan. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare. Om du inte inom några veckor fått meddelande om “provtid” har vi inte haft möjlighet att ordna prov för din hund. Hör då av dig med uppgift om kontonummer så får du pengarna tillbaka.
Resultatredovisning VILTSPÅR Information