SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs. Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, såväl spaniel- som retrieverraser. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över landet.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare. Provperiod: 1 maj - 31 oktober (om det är snöfritt). Anmälan via mail till Gunhild, gunhild.bj@torpet.ac Uppge hundens namn reg.nummer vilken klass du ska gå i ditt namn, din adress, tel.nr och e-post. Provavgift 300 :-, alla klasser, betalas till bg 5630 - 7226 Anmälan utan åtföljande betalning beaktas ej. Begär läskvitto på din anmälan för att få den bekräftad! För återbetalning av anmälningsavgift gäller uppvisande av veterinärintyg.
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
SSRK SKELLEFTEÅ
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare. Provperiod: 1 maj - 31 oktober (om det är snöfritt). Anmälan via mail till Gunhild, gunhild.bj@torpet.ac Uppge hundens namn reg.nummer vilken klass du ska gå i ditt namn, din adress, tel.nr och e-post. Provavgift 300 :-, alla klasser, betalas till bg 5630 - 7226 Anmälan utan åtföljande betalning beaktas ej. Begär läskvitto på din anmälan för att få den bekräftad! För återbetalning av anmälnings- avgift gäller uppvisande av veterinärintyg.